Logo

Banner Verandawoning actueel

  • Wilgenhof Woubrugge
  • Het Groene Kruid Heerhugowaard
  • Het Groene Kruid Heerhugowaard
  • Slingerak De Meern

Timpaan zet in op kwaliteit van uitvoering

Bouwwereld 20, juni 2014

In Het Groene Kruid in Heerhugowaard gingen 24 duurzame en energiezuinige starterswoningen als warme broodjes over de toon­bank. De woningen werden gebouwd op basis van een prestatie­contract met zeer hoge eisen aan de EPC.

Ontwikkelaar Timpaan heeft vanaf het begin aangestuurd op een andere benadering van het bouwproces. Er zouden geen concessies worden gedaan aan de gewenste hoge kwaliteit. De mooie woorden in de verkoopfolder moesten door de bouwers bewezen en gegarandeerd worden. Er zouden prestatie­eisen worden gesteld en die zouden worden gemeten. Toch mocht die kwaliteit niet meer gaan kosten.

Peter Naberman van Timpaan verklaart: “We wilden véél voor weinig en de huizen in één keer goed in de markt zetten, zodat we niet later met de prijs zouden moeten gaan stunten. Binnen vier maanden waren alle woningen definitief verkocht; er waren 200 gegadigden.”

Besparing herstelkosten

Om de beoogde kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs te rea li­seren werd Bouwkundig Expertisebureau Koppen VastGoed bij het project betrokken. Willem Koppen: “Als je gegarandeerde hoge kwaliteit wilt voor een aantrekkelijke prijs dan moet je in één keer goed bouwen, zonder herstelkosten achteraf. Je moet in het begin aangeven waar je op moet letten en daar dan extra aandacht aan geven bij de uitvoering.”

Een van de manieren om bijvoorbeeld problemen in de detail­lering te signaleren is om in de tekeningen van de architect met markeerstiften in drie kleuren de plek aan te geven van de isolatie, de waterkering en de dampdichte laag. Onvolkomen­heden komen dan al snel aan het licht.

Willem Koppen kent honderden voorbeelden van details die er op papier goed uitzien, maar die in de praktijk niet functioneren; die lekkage van lucht, warmte of water opleveren, waardoor van een op papier gunstige EPC in de praktijk niets blijkt te kloppen. Er blijkt minder goed gebouwd te worden dan de bouwers zelf denken. Het is meestal geen bewuste keuze om slecht te pres­teren en de wil om goed te bouwen is er wel volgens Koppens: “Het gaat om onbewuste onbekwaamheid.”

Geen verlies

Koppen geeft trainingen om mensen bewust te maken van hun eigen onbewuste onbekwaamheid om die vervolgens om te kunnen zetten in bewuste bekwaamheid als het gaat om het kennen van het belang van en de knelpunten bij bouwdetails als isolatie en luchtdichtheid. Voordat Bouwbedrijf Henselmans aan de uitvoering van de star­terswoningen in Het Groene Kruid begon, is al het personeel van het bedrijf en van de onderaannemers op zo’n training geweest. Koppen heeft zelfs het personeel van timmerfabriek De Groot Vroomshoop getraind, “want een KOMO­certificaat zegt alleen maar dat de isolatie erin zit, maar niet of die werkt”.

Nergens staat bijvoorbeeld hoeveel ruimte er tussen isolatie mag zitten. “Het excuus voor een ruime kier in de constructie of isolatie luidt dat je volgens het Bouwbesluit twee procent verlies mag hebben. Maar dat is complete onzin. Die twee procent gaat uitsluitend over sleutelgaten, brievenbussen en ventilatie roos­ters, niet over de aansluiting van isolatiemateriaal.”

Functionaliteit

Peter Naberman van Timpaan geeft aan dat mensen in eerste instantie bang waren dat dit extra werk zou opleveren en dus extra geld zou gaan kosten. “Gedurende de training wordt dan duidelijk dat het niet over méér materiaal gaat, maar over functioneel uitvoeren. En dat kost niets extra, want het had al functioneel moeten zijn. Maar stel dat er op een woning wel voor 500 euro meer aan tijd in gaat zitten, dan durf ik te beweren dat je 1000 euro aan kosten voor nazorg uitspaart, omdat de faal­kosten hier nul zijn.”

Na de voor iedereen verplichte training op de bouwplaats werd er heel anders gewerkt en gecommuniceerd. “Het gaat om ken­nis delen en elkaar aansturen op functionaliteit”, stelt Koppen. Na de bouw zijn de woningen gecontroleerd aan de hand van de oplevertoets BouwTransparant 2.0. Dit is een kwaliteitscon­trole die momenteel landelijk wordt uitgerold en die niet alleen kijkt naar de EPC, maar ook naar zaken als gezondheid, comfort en energiegebruik.

EPC

Er zijn verschillende typen woningen gebouwd: rug­aan­rug en doorzon; het eerste woningtype met alleen een terras en de doorzonwoningen met iets meer eigen grond. De kavelgroottes variëren van 62 m2 tot 102 m2 met woonoppervlaktes tussen de 77 en 85 m2. De EPC ligt tussen 0,18 en 0,30, afhankelijk van de ligging van de woning.

De duurzaamheid is volgens de principes van Duurzaam Bou­wen gerealiseerd door laagenergievragende woningen te bou­wen met bewust gekozen bouwmaterialen, nauwkeurige detail­lering en maatvoering en zorgvuldige uitvoering, met als doel een lange levensduur en weinig onderhoud. Vooraf is bekeken en berekend wat de meest efficiënte manier was om een zeer goede EPC­waarde te halen.

Thermische isolatie

De beganegrondvloeren zijn geïsoleerde ribcassette beton­vloeren met een Rc­waarde van 4,0 m2K/W. Ook de daken van geïsoleerde dakelementen hebben een Rc van 4,0 m2K/W. Er wordt verwarmd via radiatoren met een traditionele HR+­ketel met warmwatervoorziening. De ventilatie is mechanisch met zelfregelende toevoerroosters in de ramen. De gevelbeglazing bestaat uit drielaags glas. Elke woning is daarnaast voorzien van twaalf PV­panelen voor de energieopwekking.