Logo

  • Timpaan Verandawoning

Grondopbrengsten

Vaak staat een hoge grondprijs de realisatie van betaalbare woningen in de weg. De woning is ontwikkeld met een ruime veranda waardoor een tuin niet per definitie noodzakelijk is. Hierdoor blijft de te bebouwen kavel beperkt tot 60 m2. Een hoge grondprijs vormt daardoor geen belemmeringen voor de realisatie.

 

Door het rug aan rug schakelen van de verschillende modules worden hoge dichtheden behaald die resulteren in hoge grondopbrengsten.

 

 

Ondanks de scherpe prijs heeft de Verandawoning (rug aan rug) een vergelijkbare grondopbrengst als een koopwoning die twee tot drie keer zo duur is. Hierdoor ontbreekt een onrendabele top en hoeft er niet te worden vereffend vanuit de dure koopsector.