Logo

  • Timpaan Verandawoning

Octrooi en licentie

Timpaan is houdster van de op 24 november 2003 onder nummer 1024849 ingeschreven Nederlandse octrooiaanvrage gericht op een huizenblok, bestaande uit Timpaan Verandawoningen®.

Aan Timpaan komen toe alle rechten, meer in het bijzonder de auteursrechten en aanspraken welke voortvloeien uit een ontwerp dat door licentiegever vervaardigd is en welk ontwerp betrekking heeft op een huizenblok bestaande uit Timpaan Verandawoningen® en Timpaan is in het bezit is van vertrouwelijke en waardevolle technische know how en informatie met betrekking tot dit huizenblok.

 

Timpaan is voorts houdster van de merken TIMPAAN VERANDAWONING, gedeponeerd in de Benelux op 6 november 2003 onder depotnummer 1043499 en op 7 november 2003 onder depotnummer 1043549;

Indien u als particulier over bouwrijpe grond beschikt en de Timpaan Verandawoning zelf wilt bouwen kunt u bij ons een licentie verkrijgen. Deze licentie kost per te bouwen woning € 4.500,--. Hiervoor ontvangt u tekeningen waarmee u de bouwaanvraag kunt indienen (zie contact).