Logo

  • Timpaan Verandawoning

Over Timpaan

Timpaan is een middelgrote ontwikkelaar met als werkgebied de Provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht. Per jaar ontwikkelt Timpaan gemiddeld 200 woningen van zeer betaalbare woningen met een prijs rond de 100.000 euro tot zeer dure woningen.
Daarnaast adviseert Timpaan veel corporaties en zorginstellingen en ontwikkelt naast woningen, ook winkels, medische voorzieningen, kantoren en bedrijfsruimten.

In de ontwikkelwereld neemt Timpaan een bijzondere positie in. De aandelen zijn in handen van de Stichting Timpaan. Hierdoor kan Timpaan opereren als een maatschappelijke onderneming. Zo hoeven de winsten niet aan aandeelhouders te worden uitgekeerd maar gaan naar de Stichting en kunnen worden aangewend voor bijvoorbeeld meer kwaliteit in de projecten of voor maatschappelijke doelen.

Eén van de maatschappelijke doelen waar Timpaan de laatste
jaren veel aandacht aan heeft gegeven, is het realiseren van
betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen voor starters, senioren, minder validen en mensen met een zorgindicatie. Veel van deze zaken zijn te herkennen in onze missie en visie.

Missie

Timpaan is een ontwikkelaar met lef die, met gebruikmaking van alle talenten van haar medewerkers en met het vermogen van Stichting Timpaan, inspeelt op de vraag van alle doelgroepen uit de markt en waarbij zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Visie

Door het bundelen van de collectieve kennis en vaardigheden van alle betrokkenen werken wij aan een gezonde en duurzame leefomgeving waar de gebruikers blijvend trots op zijn en waarbij wij op projectniveau verantwoording afleggen over de maatschappelijke relevantie van onze keuzes.