Logo

Zuiderloo

Algemeen

In het kader van Wonen in het Groen ontwikkelt Timpaan de komende jaren in het gebied Zuiderloo ca. 275 woningen. Het diverse en op verschillende doelgroepen gerichte woningbouwprogramma zal in verschillende fasen op de markt worden gebracht. Op 12 juni a.s. gaat De Linde 2 in verkoop, met daarin 63 woningen.

Locatie

Het gebied dat Timpaan ontwikkelt ligt in het zuiden van Heiloo; tussen Heiloo en Limmen. Het gebied wordt globaal omsloten door de Hoogeweg, de Kennemerstraatweg, de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg in Heiloo.

Stedenbouw en architectuurstijl

Het stedenbouwkundige plan voor Zuiderloo is opgesteld vanuit een duidelijke visie op dorpse stedenbouw, architectuur en openbare ruimten. Het overkoepelende plan voor Zuiderloo wordt een plan waar niet het bouwen van kwantiteit aan woningen in grote bouwstromen centraal staat, maar juist een geleidelijke dorpse groei. Zuiderloo moet zich gaan ontwikkelen tot woonbuurtjes die als vanzelfsprekend op de Heilooër strandwal zijn gegroeid. Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel mogelijk behouden.

Stand van zaken

Op maandag 12 juni start de verkoop van De Linde 2, met daarin 63 woningen. Het betreft 20 eengezinswoningen, 16 Timpaan Verandawoningen, 10 twee-onder-één kapwoningen, 9 Comfortwoningen en 8 vrijstaande woningen.

U bent van harte welkom op de verkoopmanifestatie op maandag 12 juni van 17.00 tot 20.00 uur.
Deze vindt plaats in Bowling & Partycenter Heiloo aan de Kennemerstraatweg 341 te Heiloo. We hopen u daar te mogen begroeten! De brochures, tekeningen, prijslijsten en inschrijfformulieren zullen vanaf de start van de verkoopmanifestatie worden vrij gegeven.

Bent u verhinderd, dan kunt u de brochure, prijslijst en inschrijfformulier ook bij de verkopend makelaar Kuyper & Blom aan de Stationsweg 102 te Heiloo ophalen of vanaf dinsdag 13 juni via de website www.heiloo-zuiderloo.nl downloaden.

Het inschrijfformulier dient uiterlijk dinsdag 20 juni 2017 voor 12.00 uur te worden ingeleverd bij Kuyper & Blom Makelaars (info@kbmakelaars.nl - 072 - 532 24 20).

In de tweede fase worden in totaal circa 85 woningen gerealiseerd.

Blijf op de hoogte!

Heeft u interesse in een van de woningen of wenst u op de hoogte gehouden te worden per mail, vul dan uw gegevens in op het interesseformulier. Blijf ook via de social media op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project Zuiderloo door ons op te volgen op Twitter: https://twitter.com/ZuiderlooNL en te liken op Facebook:  http://nl-nl.facebook.com/Zuiderloo

 • Aantal verwachte woningen:
  85
  Huur / koop:
  koop
  Start verkoop / huur:
  Kwartaal 2, 2017
 • Makelaar:
  Vlieg Makelaars OG BV, Kuijper & Blom Makelaars