Logo

  • Timpaan Verandawoning

Schakelmodules

Schakelmodules voor starters, mindervaliden en senioren

De ruime, eenlaagse levensloopbestendige woningen varierend van 60 tot 110 m2 bvo kunnen als schakel dienen tussen de verschillende modules, maar ook als kopwoning van deze modules. Hierdoor ontstaat een gevarieerd beeld dat nog eens geaccentueerd als de kopwoning in de wijk een markante plaats inneemt. Door de laagbouw is deze woning een interessant object voor mindervaliden en senioren.

Schakelmodule starter

Deze studio's of zorgschakelmodules genaamd zijn volwaardige wooneenheden van ca. 60 m2 bvo geschikt voor alleenstaanden of mindervalide personen.

Binnen het verandaconcept zijn schakelmodules ontwikkeld van 1 bouwlaag en 6 meter breed. Deze studio's of zorgschakelmodules genaamd zijn volwaardige wooneenheden van ca. 60 m2 bvo geschikt voor alleenstaanden of mindervalide personen. Deze schakelmodules kunnen ook geheel of gedeeltelijk worden geschakeld aan de basiswoningen als geschakelde woningen.

 

Schakelmodule rug aan rug

Op locaties waar basiswoningen rug aan rug worden ontwikkeld is de mogelijkheid om de schakelmodules ook rug aan rug uit te voeren.

Op locaties waar basiswoningen rug aan rug worden ontwikkeld is de mogelijkheid om de schakelmodules ook rug aan rug uit te voeren. Door het plaatsen van deze studio's op de koppen kunnen verandablokken worden gerealiseerd met zelfs drie of vier voorzijden.

 

Schakelmodule royaal

Deze levensloopbestendige woning vanaf 120 m2 bvo is uitermate geschikt als seniorenwoning of als woning voor mensen met een lichamelijke handicap.